Image
Image
Image
DanskflugtskydningsforbundDanmarks jægerforbund
Image
Image
Image
DanskflugtskydningsforbundDanmarks jægerforbund
Image
Image
DanskflugtskydningsforbundDanmarks jægerforbund
Image
Image
Danmarks jægerforbund
Danskflugtskydningsforbund

Om HFJ

Forenings information

Vi er en jagtforening med godt 400 medlemmer som er medlem af Danmarks Jægerforbund og Dansk Flugtskydnings Forbund.
Registreret som folkeoplysende forening i Høje Tåstrup Kommune.

Vi er en alsidig forening som rummer alle grene af jagten og hvad der følger med.

Foreningen har eksistere siden 1982 og vi lægger vægt på at der er plads til alle jægere, skytter, hundefolk mv.

Foreningen drives af frivillige

Er du interesseret i at høre mere om foreningen eller overvejer du at blive medlem, kan du kontakte vores kasserer:

Bjarne Rasmussen
Tlf. 6040 6615
Mail: kasserer@jagtforeningen.com


Jagtskydning:
Er en nordisk disciplin med officielle Danmarks- og Nordiske mesterskaber.
Jagtskydning skydes enten til 24 eller 40 duers serier. Duerne er fordelt ligeligt mellem bagduer, højre og venstre duer samt spidsduer. Der skydes både til enkeltduer og dubleer.
Bag- og venstreduer bliver opkastet fra graven i højre side af banen. Højre- og spidsduer bliver opkastet fra graven i venstre side af banen.
Højre- og venstreduer flyver forbi skytten i en afstand af ca. 25 m. Bagduer flyver væk fra skytten og spidsduer flyver mod / over skytten i ca. 6 – 8 meters afstand.

 

Nordisk Trap:
Er en nordisk disciplin som kun skydes i norden.
Duerne bliver kastet op fra graven foran skytterne. Standpladserne er placeret i en Halvcirkel med 5 standpladser og der skydes til 5 duer pr. standplads, i alt en serie på 25 duer. Duerne sendes ud på opkald med en forsinkelse på 0 – 3 sek. Geværet må ikke løftes før duen kan ses og der skydes kun et skud til hver due.
Da kastemaskinen bevæger sig horisontalt mellem hvert skud er der ikke to duer der kommer ens.
En variant af trap er hvor kastemaskinen er indstillet til yderligere at bevæge sig vertikalt mellem hvert skud. Herved bliver det umuligt at forudse hvor næste due kommer.

 

Sporting: (Banen er under opbygning og vil være måske være færdigt bygget ultimo 2022)
Sportingbanen har 5 standpladser på linje og der skydes på skift til 5 duer fra hver standplads.
Duerne kastes fra 8 forskellige maskiner der er placeret ”horisonten rundt”. Duerne har forskellig form og størrelse og kastes i 8 givne retninger alt efter det program der vælges. Programmerne kan vælges med forskellig sværhedsgrad f.eks. med en eller flere doubleer. På hver standplads er der et kort der viser rækkefølgen af duerne i det valgte program.
Enkeltduer kan kastes med forsinkelse og dubleer kastes ud efter skud til første due.
Der må benyttes 2 skud pr. due.
Der er en vis logik i bogstaveringen af kastemaskinerne, A er maskinen umiddelbart bag og til venstre for standplads 1 – herefter følger maskinerne med uret rundt til maskine F der er til højre og på linie med standplads 5. Undtagelser er de to skeetduer der benævnes G og H.

 

Regler for brug af flugtbanen:

Regler for benyttelse af skydebanen

Der må skydes med 24-28 gr. stålhagl, størrelse 9-7 på banen

Høreværn
Pr. 01.01.2013 bliver det påbudt alle skytter såvel som gæster at benytte høreværn eller ørepropper på skydebaner i Danmark

Skydebanen kan benyttes af alle med gyldigt jagttegn eller bæretilladelse
Tilladelsen skal altid medbringes på banen under skydningen, og på forlangende fremvises til banepersonalet.
Har man det ikke med, må banen kun benyttes under ledsagelse af en uddannet instruktør fra foreningen.
Er man ikke i besiddelse af gyldigt jagttegn / bæretilladelse må man ikke bære eller anvende våben og ammunition på vores bane uden at være ledsaget af en godkendt flugtskydningsinstruktør / våbenkursuslærer

Palle Olsson
Tlf. 2272 6306
Mail: flugt.afd@jagtforeningen.com


Riffelskydning:

Udover flugtskydning har foreningen et stort hold af riffelskytter og instruktører.

Da foreningen ikke selv har en riffelbane, benytter vi Skytternes anlæg som også er placeret i starten af Skydebane Vest området.

Der kan skydes til både 100 og 200 meter, alt efter opstilling af banen og der skydes primært på mål med tilknytning til jagt.

Skydebanen kan benyttes af alle med gyldigt jagttegn og våbentilladelse.
Tilladelsen skal altid medbringes på banen under skydningen, og på forlangende fremvises til banepersonalet.

Der er altid mulighed for instruktion af vores dygtige instruktører, men det er en god ide at kontakte udvalget inden skydning, hvis man vil være sikker på hjælp.

Hans Viggo Rasmussen
Tlf. 2222 3380
Mail: riffel.afd@jagtforeningen.com


Bueskydning:

Foreningen har en fuld buebane med både målskiver og ca. 20 3D-dyr.

Desværre har vi haft problemer med tilladelserne til opsætning af banen og derfor er buerne ikke kommet i gang endnu.

Det er et mål at buerne starter op i sæsonen 2021 og har man lyst til at deltage, så tager vi gerne imod hjælp.

Kontakt udvalgsformand

Andreas Sørensen
Tlf. 53560652

Mail: bue@jagtforeningen.com


Hundetræning:

Foreningen har hundetræning om tirsdagen – se nyheder for opstart og datoer for træning.

Alle hold trænes af uddannet instruktører, samt et gruppe af hjælpere og der trænes med henblik på jagt.

Dog vil nybegynder holdene være med fokus på lydighed og dette gælder for alle hunderacer.

Alle hunde er velkommen og der trænes både lydighed og apportering for øvet og let trænet hunde.

Der ud over trænes der også hvalpetræning som en god start på et langt hundeliv.

Hvis du ønsker mere information, så kontakt venligt udvalgsformand

Thyge Borgensgaard
Tlf. 26371714
Mail: hunde@jagtforeningen.comHovedgaden 610 D • 2640 Hedehusene